برچسب کنترل اصالت و سلامت,شرکت سامان سلامت, UID کنترل اصالت ,شناسه رهگیری